PERSBERICHT | Ontharding van Campus Deken Jonckheerestraat gaat van start

Gepubliceerd op Dinsdag 23 augustus 2022
deken

Ontharding van Campus Deken Jonckheerestraat gaat van start

Eind augustus starten de onthardingswerken in de Deken Jonckheerestraat. Die zullen ruim een jaar in beslag nemen. Met deze ingreep zal de campussite uitgroeien tot een aantrekkelijke, groene recreatieruimte en ontmoetingsplaats. De werken maken deel uit van het Masterplan Centrum Wevelgem.

Timing werken
De Deken Jonckheerestraat wordt bij de start van de werken meteen geknipt. Doorgaand gemotoriseerd verkeer zal niet meer mogelijk zijn.

 

Eerst starten de nutswerken. Die zullen ongeveer tot eind oktober duren. Er wordt gestart aan de kant van de Lauwestraat en zo doorgeschoven tot aan de Kloosterstraat. Bijna aansluitend start de eerste grote fase met de weg- en rioleringswerken ter hoogte van het verkeersplateau op het kruispunt met de Lauwestraat. Daar komt een nieuwe veilige oversteekplaats. Daardoor zal er 6 weken geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Lauwestraat.

In deze fase starten ook de (voorbereidings)werken aan het BEO-veld (Boorgat Energie-Opslag). Dat is een hernieuwbare energiebron waarbij aardwarmte zorgt voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Het Sociaal Huis, woonzorgcentrum Sint-Camillus en de schoolgebouwen zullen daar gebruik van maken.

Begin 2023 starten de weg- en rioleringswerken in de rest van de Deken Jonckheerestraat, van aan de Lauwestraat, richting de Kloosterstraat. Die werken zullen ongeveer een half jaar in beslag nemen.

In een derde en laatste fase, vanaf juni 2023, wordt de Kloosterstraat aangepakt. Daar komt onder meer een halteplaats voor lijnbussen. Er zijn ook veilige oversteekplaatsen voorzien. De Kloosterstraat wordt na de werken gedeeltelijk zone 30.

Verkeersvrij
De campussite wordt volledig verkeersvrij gemaakt. Het deel tussen de Lauwestraat en de Acaciastraat wordt ingericht als woonerf, waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten met een maximumsnelheid van 20 km/u. De parking aan het klooster verandert in een fietsparking voor de jeugdsite en het cultuurcentrum. Achter het Sociaal Huis komt er een nieuwe parking.

Ook tussen de assistentiewoningen Ter Meersch en WZC St. Camillus komt er een tijdelijke parking. Later wordt die definitief aangelegd, gekoppeld aan de vernieuwings- en uitbreidingsplannen van het SPWe en het WZC. Die parking is bereikbaar vanuit de Kloosterstraat.

Groener
Door de ontharding zal maximale waterinsijpeling en vergroening mogelijk zijn, waarmee Wevelgem zich wapent tegen de klimaatopwarming. Wadi’s moeten het water ook beter vasthouden en vormen een buffer bij overvloedige regenval. Er komt ook meer groen wat goed is voor de biodiversiteit, met onder meer de aanleg van streekeigen bomen en planten die het open karakter van de site zullen versterken.

De gemeente streeft er naar deze plannen volledig te realiseren tegen de start van het nieuwe schooljaar in 2023.

[ www.wevelgem.be/Deken-Jonckheerestraat ]

Een aantrekkelijke leefomgeving, Wevelgem zorgt er voor!