OCMW-raad

 

Samenstelling

De leden van de gemeenteraad worden om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober verkozen. De volgende verkiezingen vinden plaats in oktober 2018. In Wevelgem zijn er 11 OCMW-raadsleden.

 

De OCMW-raad bestaat uit:

CD&V: Frank Acke, Veerle De Pauw, Anita Deprez, Pieterjan Geldhof, Ine Serlet, Nico Vanwynsberghe

Groen: Suzan Joye

N-VA: Ilse Vandenbulcke, Serge Verbrugghe, Amand Bossuyt

sp.a: Vicky Claeys

Adjunct-algemeen directeur Stefaan Oosthuyse

Algemeen directeur Kurt Parmentier

Adressen OCMW-raadsleden

Vergaderingen

De OCMW-raad vergadert de tweede maandag van de maand, om 19u, in het administratief centrum Deken Jonckheerestraat 9 in Wevelgem.

Vergaderingen in 2018:

maandag 8 januari maandag 9 juli
maandag 12 februari maandag 10 september
maandag 12 maart maandag 8 oktober
maandag 9 april maandag 12 november
maandag 14 mei maandag 10 december
maandag 11 juni  

 

De zitting verloopt in twee delen: tijdens de openbare vergadering kunnen alle belangstellenden vrijuit de discussies en debatten volgen. In de besloten vergadering behandelen de raadsleden de dossiers die betrekking hebben op personen of op gerechtelijke procedures... De deuren van de zaal blijven dan dicht.

Agenda van de OCMW-raad

Notulen raad

Overige beleidsdocumenten

Bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en stelt algemene regels reglementen vast (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De OCMW-raad kan, onder vastgelegde voorwaarden, bepaalde bevoegdheden delegeren aan het 'vast bureau', aan een 'bijzonder comité' of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Een aantal bevoegdheden kunnen echter nooit overgedragen worden.

Het vast bureau bestaat uit Frank Acke, Anita Deprez, Nico Vanwynsberghe, Vicky Claeys en Stefaan Oosthuyse.

Het bijzonder comité wordt gevormd door Frank Acke, Ine Serlet, Veerle De Pauw, Ilse Vandenbulcke, Suzan Joye en Nico Vanwynsberghe