OCMW-raad

De leden van de OCMW-raad worden om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober verkozen. In Wevelgem zijn er 31 OCMW-raadsleden.

Bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en stelt algemene regels reglementen vast (bijvoorbeeld arbeidsreglementen of het reglement inzake richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun) die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.