Wevelgem zoekt gericht naar lokale leveranciers bij overheidsopdrachten

Gepubliceerd op Dinsdag 30 november 2021
rekken vol met planten en bloemen

Wevelgem zoekt gericht naar lokale leveranciers bij overheidsopdrachten

Actieplan als brug tussen lokale ondernemers en gemeente

Wevelgem wil lokale ondernemers beter leren kennen zodat ze sneller kunnen aangeschreven worden bij overheidsopdrachten. Ze legt daarvoor een lijst van ondernemers aan die een bepaald product of een bepaalde dienst aanbieden. Ondernemers kunnen zich registreren via een handig webformulier en kunnen op die manier gemeenteleverancier worden. Een soort hofleverancier maar dan voor Wevelgem.

Lokale ondernemingen
Bij bepaalde aankoopprocedures kan Wevelgem onder bepaalde voorwaarden zelf kiezen welke ondernemingen ze aanschrijft. Daarom wil de gemeente lokale ondernemers zoveel mogelijk de kans geven om deel te nemen aan bepaalde opdrachten. Het gaat hierbij zowel om grotere werken en aankopen maar evengoed om bijvoorbeeld kleine opknapwerken, het leveren van broodjes of bloemen of de verkoop van allerhande materialen. Zowel grote als kleine ondernemers komen dus in aanmerking.

Databank
Ondernemers moeten enkel de contactgegevens invullen en aanduiden in welke sector men actief is. Op die manier krijgt de gemeente beter zicht op welke ondernemingen bepaalde diensten of producten aanbieden. Ook voor jonge starters die minder gekend zijn, kan deze tool helpen om zich kenbaar te maken.

De gegevens komen terecht in een databank en kunnen vanaf dan geraadpleegd worden door de gemeentelijke diensten. Gemeentediensten die aankopen doen, zoeken bij de voorbereiding van hun overheidsopdracht via de databank naar potentiële kandidaten, en kunnen deze vervolgens aanschrijven om deel te nemen. Wie op de lijst staat, maakt dus meer kans om aangeschreven te worden door gemeente.

De lijst zal ook altijd up-to-date zijn. Ondernemers moeten namelijk één keer per jaar hun registratie bevestigen.

Ruimer Actieplan
De databank maakt deel uit van een actieplan om lokale ondernemers nauwer te betrekken. Zo is er ook de ambitie om op geregelde tijdstippen infosessies te organiseren over overheidsopdrachten. Zo krijgen de ondernemers een beter zicht op de mogelijkheden voor hun zaak. Daarnaast worden de betalingstermijnen vanuit de gemeente ieder kwartaal opgenomen in de opvolgingsrapportering. Zo wil de gemeente de betalingstermijnen ten aanzien van zijn leveranciers van nabij opvolgen. Dat is een belangrijke bezorgdheid bij ondernemers bij de keuze om al dan niet samen te werken met een lokaal bestuur."

Een sterk economisch weefsel, Wevelgem zorgt ervoor!