Wevelgem, Deerlijk, Harelbeke en Kuurne versterken mentaal welzijn bij kinderen en jongeren

Gepubliceerd op Maandag 13 september 2021
tienerwerking

Wevelgem, Deerlijk, Harelbeke en Kuurne gaan in samenwerking met CAW Zuid-West-Vlaanderen nog sterker inzetten op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren, van 12 tot 25 jaar. Via een lokaal participatietraject willen ze zicht krijgen op de specifieke noden inzake mentaal welzijn van de jongeren en hoe zij willen geholpen worden. Vandaaruit zal een hulpverleningsaanbod op maat van de jongeren ontwikkeld worden in de vier lokale besturen.

Dankzij een projectoproep van de Vlaamse Regering gaan Wevelgem, Deerlijk, Harelbeke en Kuurne versneld werk maken van een hulpaanbod op maat. Uit studies blijkt dat de nood in kleinere steden en landelijke gemeenten vrij groot is, omdat de afstand voor gerichte hulp voor die jongeren vaak letterlijk en figuurlijk te groot is.

Op dit moment moeten jongeren al te vaak naar een grotere centrumstad om hulp te krijgen. Dit project moet zorgen dat het hulpaanbod tot bij hen komt.

Participatietraject
De opstart zal in twee fases gebeuren, waarbij meteen naar de jongeren zelf zal gestapt worden. Dit najaar starten de partners met het zoeken en opsporen van jongeren en jongvolwassenen die momenteel nog niet worden bereikt via de bestaande hulpverleningskanalen. In een tweede deelactie start dan een participatietraject op. Daarbij moeten de noden van die jongeren naar boven komen, zodat een implementatiefase voor en met jongeren kan opgestart worden.

Met een plan van aanpak zal er dan begin 2022 begonnen worden met infosessies en gerichte acties. De partners willen ook zorgen voor een actieve en laagdrempelige hulpverlening en/of groepsgesprekken. Jongeren samenbrengen tijdens moeilijke momenten, vrijetijdsactiviteiten zoals een DJ-set met ‘feelgoodplaatjes’ of ondersteuning voor blokkende studenten, zijn maar enkele ideeën. Filmpjes, een podcast of infomomenten moeten jongeren ook dichter bij een therapeut of psycholoog brengen. Op heden is te drempel naar professionele hulp nog te groot. Ook de jeugdhuizen spelen hierin een cruciale rol en moeten jongeren informeren over het hulpverleningsaanbod in hun stad of gemeente. Er zal ook gericht gewerkt worden, bijvoorbeeld naar jongeren die niet uit de kast durven te komen.

Kennis delen
Tijdens dit hele traject zullen de vier lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, dat de algemene coördinatie in handen heeft, overleggen en expertise delen. Wevelgem en Harelbeke via Arktos vzw hebben bijvoorbeeld al heel wat ervaring met outreachend jeugdwelzijnswerk, kennis die met Kuurne en Deerlijk kan gedeeld worden. Ook het onderwijs, jeugdverenigingen en andere welzijnsorganisaties zullen nauw betrokken worden bij die kennisuitwisseling.

Overkophuis
Dit traject van de vier lokale besturen is een voorbereiding van de opstart van een antennepunt van een OverKophuis. Dat is een plaats waar jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar terecht kunnen voor een luisterend oor, in gesprek kunnen gaan met professionele therapeuten of gewoon plezier kunnen maken. Dit najaar openen er in Zuid-West-Vlaanderen twee Overkophuizen, namelijk in Kortrijk en Menen. Vanaf 2022 krijgen negen andere Zuid-West-Vlaamse gemeenten zo’n antennepunt, waaronder Deerlijk, Harelbeke, Kuurne en Wevelgem.

Het traject heeft een kostenplaatje van 80.000 euro. De vier lokale besturen betalen daarvan de helft als cofinanciering. Via de Vlaamse projectoproep ontvangen de partners 40.000 euro. Vlaanderen keurde de oproep inmiddels goed.

‘We gaan de eeuw van de geestelijke gezondheid in, zorginstellingen weten het, lokale besturen weten het, jeugdhuizen weten het, maar zeker ook onze jongeren weten het. Met dit grensoverschrijdend project willen we, samen met jongeren, de mogelijkheid bieden om stoom af te laten en de druk even te verlichten. Want het is meer dan oké om eens niet oké te zijn’, aldus schepen van jeugd van Wevelgem, Bas Surmont.