Werken Roeselarestraat

Gepubliceerd op Woensdag 03 november 2021
Roeselarestraat

Ingrijpende werken in Roeselarestraat starten op 8 november

Doortocht anderhalf jaar onderbroken tussen Wevelgem en Moorsele

Op 8 november starten er werken op het einde van de Roeselarestraat. Die zullen duren tot in het voorjaar van 2022. Daarna wordt ook de Warandestraat onder handen genomen. Daardoor zal de doortocht tussen Wevelgem en Moorsele ongeveer anderhalf jaar onderbroken zijn. Door de werken gefaseerd uit te voeren, wil de gemeente de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Roeselarestraat
Wevelgem maakt werk van een meer veilige verbinding, voor automobilisten en vooral voor fietsers. De Roeselarestraat wordt volledig heringericht. De werken starten op 8 november tussen de brug en het kruispunt Ezelstraat/Vinkestraat. Die duren tot midden december. Tegen dan zullen ook de werken aan het kruispunt starten, dit tot midden januari. De heraanleg maakt het kruispunt veiliger en moet zorgen voor een remmend effect voor gemotoriseerd verkeer. Daarna volgt de derde en laatste fase, tussen het kruispunt en De Korf.

Aan beide zijden komt een verhoogd éénrichtingsfietspad, wat de veiligheid en het comfort bevordert. Begin maart zal alles klaar zijn.

Omleiding
Er zijn omleidingswegen voorzien langs de Vrijstraat voor het verkeer dat vanuit Moorsele naar Wevelgem gaat. Fietsers kunnen in beide richtingen nog door. Wie van Wevelgem naar Moorsele wil, kan dat via de Rijksweg. Ook het openbaar vervoer zal de omleiding zo volgen.

Warandestraat
Bijna aansluitend starten de werken in de Warandestraat. Van zodra de omgevingsvergunning binnen is, zal de fasering vastgelegd worden. Aan de hand daarvan zal ook het omleidingsplan opgemaakt worden. Ook daar zorgt de fasering voor een minimale hinder voor omwonenden.

Ook in de Warandestraat komt langs beide zijden een éénrichtingsfietspad, zodat de fietspaden in de Roeselarestraat en Warandestraat op elkaar aansluiten. Fietsers zullen dus de weg niet langer moeten dwarsen wat de veiligheid verhoogt.

De parkeercapaciteit wordt opgetrokken dankzij twee grote parkeerhavens die een groot deel van de langsparkeerplaatsen in de Warandestraat vervangen. De gemeente maakt in die havens werk van fietsinfrastructuur en er komen ook bushaltes.

Waterzuivering
Naast een verbeterde weginfrastructuur, wordt in de Warandestraat ook werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel. Het vuile water van de huishoudens gaat naar een waterzuiveringsstation, het regenwater komt terecht in een beekje.

Timing en kosten
Het einde van de werken in de Warandestraat is voorzien in het voorjaar van 2023. Alles samen zal de gemeente ongeveer 4,75 miljoen investeren in de werken. Daarmee is het een van de grootste projecten deze legislatuur.

Veilige fietsinfrastructuur, Wevelgem zorgt er voor!