Werken aan de industriezone Gullegem-Moorsele

UPDATE 30 september 2019

De revitalisering van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele deel A is op 30 september ten einde gelopen. De aannemer voorziet de groenaanleg in oktober-november. 

Er is geen verkeershinder meer voorzien in de straten waar de aannemer actief is. 

Uit te voeren werken april - mei

 

Drieslaan, tussen Muizelstraat en Noordstraat

  • Aanleggen onderlagen asfaltverharding: vrijdag 12 april. Alle bedrijven zijn verwittigd in verband met de te verwachten hinder.
  • Op niveau brengen deksels riolering: week 29 april
  • Aanleg toplaag asfaltverharding: zaterdag 4 mei

Hondschotestraat, kruispunt Noordstraat

Heraanleg rijweg, fietspad, plaatsen greppels: afgewerkt tegen einde april

Noordstraat, tussen Hondschotestraat en autokeuring

  • Verdere aanleg van rioleringen, klaar tegen einde april
  • Aansluitend aanleg rijwegverharding

Drieslaan, tussen Noordstraat en Nijverheidslaan

  • Plaatsen filters en aanleg riolering: vanaf einde april tot midden juni
  • Aansluitend uitvoering wegenis

Muizelstraat

  • Plaatsen middeneilandjes en op niveau brengen deksels riolering: uitvoering week 23 april
  • Bij uitvoering van deze werken zal er plaatselijk verkeershinder zijn,  een omleiding zal voorzien worden via de Hondschotestraat.
  • Aanleggen toplaag asfaltverharding:  zaterdag 4 mei. Hou er rekening mee dat op die dag de Muizelstraat tussen de Hondschotestraat en de Drieslaan afsloten is voor alle verkeer. 

Westlaan, vrachtwagenparking

Plaatsen camera’s, zendmast, aanbrengen markeringen, toegangscontrole: uitvoering in mei

Noordstraat, tussen Drieslaan en autokeuring

Aanleg riolering vanaf begin juni

Update 26/6/2019

De autokeuring zal vanaf 27/06 tot het einde van de werken enkel te bereiken zijn via de Hondschotestraat -> Noordstraat.

Update 12/03/2019- rioleringswerken kruispunt Hondschotestraat-Noordstraat

De overstortconstructie werd vorige week geplaatst.  De aannemer legt nu de regenwater- en de afvalwaterleidingen aan.  Aansluitend wordt het wegdek vernieuwd.

Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden zal doorgaand verkeer in de Hondschotestraat vanaf eind april terug mogelijk zijn. In de Noordstraat  start de aannemer met het plaatsen van de rioleringen.  In een eerste fase wordt er gewerkt vanaf de Hondschotestraat tot aan het autokeuringsstation.

Drieslaan, tussen Muizelstraat en Noordstraat

Deze week worden de laatste rioolaansluitingen afgewerkt en wordt er gestart met de plaatsing van de waterontvangers.

Vanaf volgende week worden grondwerken en funderingen uitgevoerd, gevolgd door  de aanleg van de boordstenen, greppels, fietspaden en opritten.

De aannemer voorziet om eind april de asfaltverhardingen te plaatsen.

Muizelstraat

Aansluitend, en op zaterdag,  wordt ook de toplaag van de asfaltverharding in de Muizelstraat uitgevoerd.   De aannemer zal de bedrijven informeren over de precieze uitvoeringsdatum van de asfalteringswerken.

Grafisch omleidingsplan voor februari to maart

Omleiding door rioleringswerken  kruispunt Hondschotestraat-Noordstraat

De Hondschotestraat wordt ter hoogte van de Noordstraat volledig onderbroken  voor het aanleggen van de riolering en het bouwen van een overstortconstructie.  De omleiding verloopt via de Nijverheidslaan/Westlaan/Muizelstraat.  Zie omleidingsplannetje hiernaast. Fietsers kunnen, met de fiets aan de hand, de werf ter hoogte van het kruispunt dwarsen.

Het deel van de Noordstraat, alwaar nu éénrichtingsverkeer van toepassing is,  blijft afgesloten voor alle verkeer.