Weigering Veldstraat 101

Gepubliceerd op Dinsdag 06 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Laurent Vanneste, Veldstraat 101, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een talud en plaatsen van een aanlegsteiger,

voor de percelen, gelegen Veldstraat 101, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0079D en 0060B2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2021 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.