Weigering Menenstraat 372

Gepubliceerd op Woensdag 15 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dimitri Vandenameele, Menenstraat 372, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een loods en woningbijgebouw,

voor het perceel, gelegen Menenstraat 372, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nrs. 0417B3 en 0417A3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.