Weigering Kortrijkstraat 428-428A

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Clarimmo nv, mevrouw Bernadette Vande Vyvere, Kortrijkstraat 452, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van 2 extra appartementen bij een vergund handelspand met 2 vergunde appartementen,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 428-428A, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0918B 17.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.