Weigering Hendrik Consciencestraat 9

Gepubliceerd op maandag 10 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dieter Verfaillie, Hendrik Consciencestraat 9, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Hendrik Consciencestraat 9, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0563R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 mei 2021 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.