Weigering Fabriekstraat 20

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Abdurrahman Nehso, Fabriekstraat 20, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van verbouwingswerken aan een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Fabriekstraat 20, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0675G 15.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.