weigering Damberdstraat 38

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Kristof en Ilse Gurdebeke-Parmentier, Wagenbrugstraat 17, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een meergezinswoning,

voor de percelen, gelegen Damberdstraat 38, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nrs. 0339N en 0339R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 augustus 2019 beslist om een weigering af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.