Verkaveling Parkstraat

Gepubliceerd op maandag 26 april 2021

De verkaveling is gelegen op een terrein dat volledig is ingesloten door de bebouwing langs de Menenstraat, Parkstraat en Artoisstraat en het nieuwe WZC t.h.v. het Elckerlycplein. 

» Timing
» Kaart
» Welke werken


 

Timing

  • Weg- en rioleringswerken: aanvang januari 2022 met een uitvoeringstermijn van 75 kalenderdagen. 
  • Nutswerken: aanvang april 2022.

Kaart

 

Verkaveling Parkstraat

Welke werken?

In het plangebied worden 19 kavels voor ééngezinswoningen en 2 kavels voor het oprichten van meergezinswoningen (met respectievelijk 24 en 12 appartementen) voorzien inclusief de nodige ontsluitingswegenis (voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers), buffervoorzieningen, parkeervoorzieningen en groenaanleg. Er wordt een bufferbekken voorzien t.h.v. de zuidelijke grens tussen de verkaveling en de gronden van het OCMW. In deit bufferbekken wordt het regenwater van de verkaveling gebufferd. 

 

 

Contactpersonen:

  • Opdrachtgever: IMMO J. Danneels nv Brugge 050/471010
  • Studiebureau: Arcadis Belgium nv Hasselt 02/5057500 
  • Uitvoerder: Growebo Wevelgem 056/350783
  • Gemeente Wevelgem: Steven Van Heuverswijn 056/433470