Verkavelen binnengronden Nieuwstraat ter hoogte van nr. 105-113

04 juni 201931 december 2019
Foto van de verkaveling van de binnengronden in de Nieuwstraat

Binnenkort worden de achterliggende gronden in de Nieuwstraat tussen nr. 105  en 113 verkaveld.  Het ontwerp voorziet 12 woningen en 2 meergezinswoningen met 17 woongelegenheden.

Eind mei gebeurden hiervoor reeds rioleringswerken.   Vermoedelijk zullen de infrastructuurwerken tegen eind september afgewerkt zijn. Daarna gebeurt de aanleg van de nutsleidingen om de bouwkavels bouwrijp te maken.

Gedurende de aanleg van deze verkaveling blijft doorgaand verkeer  in de Nieuwstraat mogelijk. Toch kan daar lichte hinder zijn door het werfverkeer dat van en naar deze binnengronden rijdt.