Vergunning Zuidstraat 10-10A

Gepubliceerd op Woensdag 21 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mannavita bv, de heer Bert Verhelst, Zuidstraat 10, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw na afbraak van een conciërgewoning,

voor de percelen, gelegen Zuidstraat 10-10A, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0887F2
Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0887C3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.