Vergunning Zevenkaven 13

Gepubliceerd op Dinsdag 22 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Caëtan en Stefanie Garcia-Miranda-Boone, Zevenkaven 13, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een tuinberging, het bouwen van een garage en het regulariseren van de ramen in de zijgevel,

voor het perceel, gelegen Zevenkaven 13, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0646C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2020 beslist om een gedeeltelijke vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.