Vergunning Wijngaardstraat 7

Gepubliceerd op Dinsdag 22 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Sven en Cindy Janssens-Deman, Nachtegaalstraat 91, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw,

voor het perceel, gelegen Wijngaardstraat 7, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0710K.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.