Vergunning Wijnbergstraat 87

Gepubliceerd op Woensdag 21 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Nathalie Vanrumbeke, Plataanstraat 18, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het herbouwen van een bijgebouw,

voor het perceel, gelegen Wijnbergstraat 87, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0566C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.