Vergunning Wijnbergstraat 60-62 - Kleine Wijnbergstraat 6

Gepubliceerd op Maandag 10 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Katholiek Basisonderwijs Guldenberg, Rozenstraat 2, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het organiseren van nieuwe schoolgebouwen en renoveren van bestaande schoolgebouwen,

voor de percelen, gelegen Wijnbergstraat 60-62 en Kleine Wijnbergstraat 6, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0199X2, 0199K3, 0199N3 en 0199G3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 juni 2024 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.