vergunning Wijnbergstraat 156

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Floris Benoit, Wijnbergstraat 156, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het renoveren van de voorgevel,

voor het perceel, gelegen Wijnbergstraat 156, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0160K 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.