Vergunning Wijnbergstraat 12

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Kenneth en Stefanie Vanderplancken-Plaisier, Roodbaardstraat 1 bus 0201, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een bibliotheek tot woning,

voor het perceel, gelegen Wijnbergstraat 12, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0213T6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.