vergunning Wijnbergstraat 104 A

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Bjorn Debusschere, Wijnbergstraat 104A, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vervangen van de garagepoort door een venster,

voor het perceel, gelegen Wijnbergstraat 104A, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0164A 6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 augustus 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.