Vergunning Weverijstraat 5

Gepubliceerd op Dinsdag 06 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Jim Vervaeke, Weverijstraat 5, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanbrengen van gevelbekleding,

voor het perceel, gelegen Weverijstraat 5, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0576F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.