Vergunning Vrijheidstraat 143

Gepubliceerd op Maandag 05 februari 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Samira Loukili, Vrijheidstraat 143, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van verharding in de voortuinstrook, 

voor het perceel, gelegen Vrijheidstraat 143, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0154B2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 januari 2024 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.