Vergunning Vredestraat 94

Gepubliceerd op Dinsdag 06 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Andy Noppe, Brugstraat 61, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een garage,

voor het perceel, gelegen Vredestraat 94, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0161G4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.