Vergunning Visserijstraat 49

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Stefaan en Nancy Vandecnocke-Descheemaeker, Visserijstraat 49, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen en bouwen van een uitbreiding,

voor het perceel, gelegen Visserijstraat 49, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0170V 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.