vergunning verkaveling Paridaanstraat

Gepubliceerd op Dinsdag 07 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Monique Roose, Veldstraat 50, 8560 Wevelgem en de heer Devigné de Mûelenaere, Kastanjeboomlaan 5, 8500 Kortrijk hebben een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het creëren van 6 loten, 4 loten voor halfopen, 1 lot voor open bebouwing en 1 lot voor een garage,

voor de percelen, gelegen Paridaanstraat , kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0216Z2, 0216Z, 0216X, 0216N2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.