vergunning verkaveling Meerlaanstraat

Gepubliceerd op Vrijdag 15 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV HEMAFLAT, de heer Jeroen Ghilgemijn, Meensesteenweg 167, 8870 Izegem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden met stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verkavelen van 6 loten,

voor het perceel/de percelen, gelegen Meerlaanstraat 27, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0369N .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.