Vergunning Vanackerestraat 59-61

Gepubliceerd op Dinsdag 06 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Bart Vandelanotte, Vanackerestraat 59, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vervangen van een raam door een garagepoort,

voor de percelen, gelegen Vanackerestraat 59-61, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 0363K4, 0363D4 en 0363Y3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 maart 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.