vergunning Vanackerestraat 23-25

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Cegelec Building Services nv, de heer Johan Castelein, Atomiumlaan 1 , 1020 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het kappen van 3 bomen,

voor het perceel, gelegen Vanackerestraat 23-25, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0381G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 januari 2020 beslist om een gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.