vergunning Smedenstraat 10

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Lievin Gheysens, Smedenstraat 10, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een garage,

voor het perceel/de percelen, gelegen Smedenstraat 10, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 0308C en 0306G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.