Vergunning Schoonwater z/n

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Woningbouw Blomme bv, Roeselaarseweg 12, 8820 Torhout, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een koppelwoning met carport,

voor de percelen, gelegen Schoonwater z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0754A, 0754B, 0605H, 0607R en 0607S.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.