Vergunning Salinusstraat 36 - Sint-Janstraat 23

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Benny Decroubele, Wittemolenstraat 36, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het schilderen van gevels en aanbrengen van gevelbekleding,

voor de percelen, gelegen Salinusstraat 36-Sint-Janstraat 23, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nrs. 0329M2 en 0329K2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.