vergunning Rozenstraat 49

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Valentino en Stephanie Demeulenaere-Seynhaeve, Rozenstraat 49, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een rijwoning,

voor het perceel, gelegen Rozenstraat 49, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0894F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.