vergunning Rootbeekstraat 25

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Benjamin en Elien Savic-Derreveaux, Rokershoek 1, 8587 Spiere-Helkijn hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning,

voor de percelen, gelegen Rootbeekstraat 25, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0428A en 0428B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 augustus 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.