Vergunning Roodbaardstraat 1

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Marie-Rose Christiaens, Elisabethplein 4 bus 02, 8670 Koksijde, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van een functiewijziging,

voor het perceel, gelegen Roodbaardstraat 1, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0783G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.