vergunning Roeselarestraat 403

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Filip Maes, Roeselarestraat 403, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van terreinaanleg,

voor het perceel, gelegen Roeselarestraat 403, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0036R 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.