Vergunning Roeselarestraat 4

Gepubliceerd op Donderdag 21 maart 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Margot Vanacker, Roeselarestraat 4, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van gevelpubliciteit, 

voor het perceel, gelegen Roeselarestraat 4, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0701K4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 maart 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.