Vergunning Roeselarestraat 307

Gepubliceerd op Donderdag 09 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Glenn en Sandy Six-Secember, Roeselarestraat 307, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een woning,

voor het perceel, gelegen Roeselarestraat 307, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0214H6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 september 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.