vergunning Roeselarestraat 256

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Isra Lowyck, Roeselarestraat 256, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het garage omvormen tot frituur,

voor het perceel, gelegen Roeselarestraat 256, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0213A 7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.