Vergunning Roeselarestraat 156

Gepubliceerd op maandag 10 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Luc en Marleen Van Overschelde-Viaene, Dadizelestraat 56, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een woning en bouwen van een garage,

voor het perceel, gelegen Roeselarestraat 156, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0431M4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 mei 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.