Vergunning Roeselarestraat 143-147

Gepubliceerd op Donderdag 09 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Nick en Lindsay Vierstraete-De Rammelaere, Roeselarestraat 147, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het samenvoegen van 2 woningen,

voor de percelen, gelegen Roeselarestraat 143-147, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0523N4, 0523M4 en 0523S7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 september 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.