vergunning Roeselarestraat 118

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Bernard Cruycke, Roeselarestraat 118, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het renoveren en isoleren van de voorgevel,

voor het perceel, gelegen Roeselarestraat 118, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0431F 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 april 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.