vergunning Reynsakkerstraat 6A

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Jens Depuydt, Reynsakkerstraat 6A, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een tuinhuis,

voor het perceel, gelegen Reynsakkerstraat 6A, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0187M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 oktober 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.