Vergunning Reutelstraat 92

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Inge Desmedt, Roterijstraat 26, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een carport,

voor het perceel, gelegen Reutelstraat 92, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 1044H 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.