vergunning Poststraat 54

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Mathias Vantomme, Poststraat 54, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het isoleren en renoveren van de voorgevel,

voor het perceel, gelegen Poststraat 54, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0895A 7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.