vergunning Poststraat 40

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Pyloon bvba, Sasstraat 5, 8870 Izegem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een meergezinswoning met 7 entiteiten, 12 garageboxen en een fietsenstalling,

voor de percelen, gelegen Poststraat 40, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nrs. 0895B 11, 0895P 5, 0895R 11, 0895R 5, 0895C 11, 0895Y 1, 0895S 5, 0895D 11 en 0895E 11.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.