Vergunning Populierenstraat 17

Gepubliceerd op Maandag 05 februari 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Michaël en Lisa Vandeweijer-Verstraete, Populierenstraat 17, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het renoveren van de voor- en achtergevel, 

voor het perceel, gelegen Populierenstraat 17, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0575N2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 januari 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.