vergunning Poezelhoek 9

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Toshiro en Nele Pottie-Mussly, Poezelhoek 9, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het renoveren van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Poezelhoek 9, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0105D.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 januari 2020 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.