vergunning Plaatsweg 62

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Thierry en Petra Decavel-Geerinck, Plaatsweg 62, 8560 Wevelgem hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het uitbreiden van een woning en winkel,

voor het perceel, gelegen Plaatsweg 62, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0708A 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.